Hur många aktiva svenska twittrare finns det?

av Mattias Boström den 18 april 2010

Jag har gjort en uträkning för att visa hur många aktiva svenska twittrare det finns och kommit fram till att antalet är ungefär 20 000 – 25 000. Här berättar jag hur jag gick tillväga.

I januari i år presenterade Carat Insight en undersökning om twitteranvändandet i Sverige. Resultatet visade att 0,4% av Sveriges befolkning använder Twitter dagligen. 1% använder det någon gång i veckan. Dessutom kom de fram till att det är åldersgruppen 15-25 år som är de flitigaste användarna.

Jag vet inte exakt hur undersökningen har utförts, men jag antar att det har skett efter konstens alla regler. Ändå klingar den märklig i mina öron. Att det är den yngsta åldersgruppen som är vanligast på Twitter är inte alls min egen erfarenhet under det dryga år jag själv varit aktiv twittrare (vill du följa mig så finns jag på adressen piratforlaget). Visst finns det många svenska twittrare i den åldersgruppen, men det känns som om det finns minst lika många i åldersgruppen 26-35 år. Men kanske har jag lyckats missa en hel bubbla med unga twittrare.

0,4% av Sveriges befolkning innebär ungefär 37 000 personer. Så många skulle alltså twittra dagligen. Och drygt 90 000 skulle twittra några gånger varje vecka. I mina öron låter detta som ganska höga siffror. Så jag ville testa dem på ett annat sätt.

Min utgångspunkt var att svenska twittrare följer åtminstone någon av de twittrare i Sverige som har flest followers – det kändes som ett rimligt antagande. Antingen kändistwittrare eller andra twittrare som rönt stor uppmärksamhet och fått många followers. Kändistwittrarna är ofta sådana man börjar följa som helt ny twittrare, medan andra populära twittrare läggs till när man börjar lära känna twittervärlden lite mer.

För att hitta de mest följda svenska twittrarna gick jag igenom de hundra översta namnen på Twitter-index hos SIS-index och plockade ut de som huvudsakligen twittrar på svenska och som därmed har mestadels svenska followers. Detta kompletterade jag sedan med ett antal twittrare – huvudsakligen i kategorin kändistwittrare – från svenska listan på Twopcharts. Det resulterade i en lista med totalt 79 svenska twittrare, alla med stora followerskaror och representerande ett brett urval av olika ämnesbubblor inom twittersfären.

Jag behövde sedan få ut excellistor med uppgifter om dessa twittrares followers. Eftersom jag själv inte har några tekniska kunskaper om hur man gör det på API-vägen så fick jag gå mer handgripligt tillväga. Jag fick tips från twittrarna Receptomaten och johlun om sajten FriendOrFollow.com. Där laddade jag i måndags, den 12 april, ned followerlistorna jag behövde. Listorna var då sorterade i datumordning efter varje followers senaste tweet.

Vad är en aktiv twittrare? Jag bestämde mig för att ha en väldigt vid definition: man ska ha skrivit minst en tweet sedan 1 mars. Alltså gick jag in i respektive excellista och kopierade alla followers som senast twittrat från 1 mars och framåt. Listorna klistrade jag sedan in i ett gemensamt excelark (egentligen två ark, eftersom det verkade finnas en gräns för hur många rader man kunde infoga i ett enskilt ark). Sammanlagt kom jag upp i drygt 110 000 followers för dessa 79 svenska twittrare. Men listan innehöll förstås mängder med överlappningar, så jag lät Excel ta bort alla dubbletter. Då återstod drygt 27 000 namn.

Jag gick sedan igenom hela denna lista manuellt och sorterade bort alla twittrare bosatta utanför Sverige. En del utlandssvenskar lät jag dock vara kvar på listan. Totalt tog jag bort över 8 000 utländska followers (inklusive en hel del followers från Norge, Danmark och Finland). Det är intressant att det är så många icke svensktalande som följer dessa twittrare som huvudsakligen twittrar på svenska. Men alla som twittrar vet att det inte är helt ovanligt att utländska twittrare börjar följa en, troligen mest för att de vill att man ska följa dem tillbaka. Det är också vanligt att en utländsk twittrare börjar följa mig tillbaka om jag först börjar följa honom eller henne.

Till slut återstod 18 536 twittrare. Jag vet dock att det finns några felkällor:
1) På listan finns det fortfarande en del utländska twittrare, speciellt sådana som inte angett geografisk hemvist. Så det totala antalet twittrare blir lite för högt. Å andra sidan vet jag att jag har tagit bort en del utlandssvenskar när jag har sorterat bort utländska twitterkonton. Jag bedömer att dessa två saker tar ut varandra.
2) När jag har gjort stickprov på FriendOrFollow.com har jag sett att vissa uppgifter inte är helt uppdaterade. T ex har jag hittat twittrare som bevisligen har twittrat nyligen, men som hos FriendOrFollow.com står listade med senaste tweets i februari. Jag bedömer felkällan vara max ca 10%, vilket ger den nya totalsiffran 20 389 twittrare.
3) Och slutligen finns det förstås svenska twittrare som inte följer någon av de 79 twittrarna i undersökningen, men av de stickprov jag gjort tillhör det inte vanligheterna. Även här bedömer jag felkällan vara max ca 10%, vilket höjer totalsiffran till 22 428.

Detta skulle alltså innebära att det finns någonstans mellan 20 000 och 25 000 svenska twittrare som skrivit minst en tweet sedan 1 mars. Det verkar fullt rimligt. Och även om felkällorna skulle vara långt mycket större än vad jag bedömt dem vara, så visar det i alla fall ungefär hur stort det aktiva twitteranvändandet är i Sverige just nu.

Carat Insights undersökning visar på långt högre siffror, ca 90 000 personer som twittrar några gånger i veckan, trots att det är en mycket snävare definition än jag har valt. Om jag hade begränsat mig till de som skrev en tweet just under veckan före den 12 april så hade totalsiffran snarare stannat på max 10 000 – 15 000. Om jag å andra sidan hade räknat in alla svenskar som någonsin registrerat sig på Twitter så hade totalsiffran förstås skjutit i höjden.

Vad innebär då dessa siffror? Framför allt kan vi konstatera att Twitter inte är en särskilt vanlig kommunikationsform i Sverige, åtminstone inte om man jämför med Facebook. Tröskeln är ganska hög för att man ska uppskatta Twitter, det tar ofta några månader innan man ser den riktiga nyttan – men då framstår den å andra sidan ofta som rejäl. 

Inom vissa yrkesgrupper är Twitter mycket vanligt. Och om man ser till nätets stora opinionsbildare – t ex bloggare med många läsare – så är väldigt många av dem även aktiva på Twitter. För många av dessa personer utgör Twitter ryggraden i kommunikationen dem emellan. Twitter är det som knyter ihop dem, trots att deras intressen må vara olika, men deras minsta gemensamma nämnare är att de ser stora möjligheter i nätanvändande.

För egen del är Twitter min huvudsakliga kunskapskälla, det är där jag utvecklas och ställs inför oväntade och inspirerande möten. Och för Piratförlagets del är det en plats där vi kan ha ett samtal om både vår utgivning och bokbranschens utveckling i stort. Ifall vi kommunicerar på ett bra och personligt sätt (det sistnämnda är mycket viktigt!) – att vi helt enkelt bygger mänskliga relationer – så kan vi i slutändan skapa en mängd goda ambassadörer för vårt företag. Och det sker mitt bland nätets många opinionsbildare. Därför är Twitter en så oerhört viktigt kommunikationsform för oss som företag, även om det totala antalet twittrare är lågt.

Kommentera gärna – jag är speciellt nyfiken på att höra om jag har gjort några felaktiga antaganden. Och diskutera gärna saken med mig på Twitter, där jag nås på adressen piratforlaget.

{ 24 kommentarer… läs dem nedan ellerlägg till en }

Lukasz Lindell april 18, 2010 kl. 10:40

Eftersom man inte vet hur Carat gjort sin undersökning är det ju självfallet svårt att veta vad siffrorna baserats på.

Men jag kan tänka mig att vid en runtfrågning med frågan ”Använder du Twitter?” svarar folk gärna ”Ja” även om fallet inte är så. Folk hör om Twitter hela tiden, men förstår det kanske inte. Men dom vill vara med och inte visa att de inte hänger med.

De kanske har varit inne på Twitter någon gång, men på frågan vill de inte vara sämre och svarar således att ”Visst är jag med i tiden och använder Twitter, varje dag!”

Malin april 18, 2010 kl. 11:19

Jag tycker att till och med 20 000 svenska twittrare låter mycket! När jag surfar runt på sajten är det mest samma avatarer överallt känns det som. Och jag behöver bara gå till min egen (rätt stora) umgängeskrets för att konstatera att Twitter verkligen inte alls är vanligt i Sverige. Av mina vänner har max 5(!!!) Twitter, att jämföra med att min farmor nyligen blev medlem på Facebook, för där finns ju alla. Och farmor fyller 80 år i juni ..

Anledningen till att folk som jag känner inte twittrar är : 1. De vet inte hur det fungerar och ger upp innan de förstått det. 2. De ser inte vilken nätverkspotential Twitter har.

Mattias B april 18, 2010 kl. 11:22

Lukasz: Det skulle i så fall kunna förklara varför det var så många i åldersgruppen 15-25 som angav att de twittrade. De kanske är inne och kollar på Twitter (t ex på någon av de amerikanska superkändisarnas tweets) och anser att det räcker för att svara ja på frågan.

Mattias B april 18, 2010 kl. 11:27

Malin: Jag tror att du har rätt. Kärnan av svenska twittrare som använder detta dagligen är max några tusen personer. Jag gjorde medvetet min definition av ”aktiv twittrare” väldigt bred, för att få med även de som använder Twitter, men inte så ofta. Även de kan ju ses som aktiva. Har man däremot inte varit inne på Twitter på långt över en månad så kan man inte ses som särskilt aktiv.

Lukasz Lindell april 18, 2010 kl. 11:36

Mattias: Det får mig också att tänka på vad ”använder Twitter” är. Man kanske inte behöver ha ett registrerat konto för att anse sig använda Twitter, det kanske räcker som du säger att läsa någon superkändis tweets då och då.

Mårre april 18, 2010 kl. 11:55

Hej Mattias
Ambitiöst jobbat, snyggt. Att använda Twitter är ju en sak men att konsumera innehåll som genererats via Twitter är väl minst lika intressant men svårare att mäta. Som ni är inne på.

Facebook verkar ju fortfarande vara motorn i sociala medier när man är ute i privata ärenden, när allt fler ihop sina flöden är det tack vare alla appar enklast att uppdatera på Twitter, därför kommer antalet som använder Twitter att öka enormt framöver tror jag, men det är bara som ett CMS för sina konton i sociala medier och framför allt Facebook.

Jesper april 18, 2010 kl. 12:03

Vilket megajobb, mycket imponerande! Baserat på våra undersökningar när vi gjorde @uppsats verkar dina siffror betydligt mer realistiska. Vid periodiska urval dök vi på samma personer flera gånger bland followers till de företag vi undersökte. Svarsfrekvensen var så låg som 6% i vissa listor

Mattias B april 18, 2010 kl. 12:44

Jesper: Vi har ju sett motsvarande resultat i en del amerikanska undersökningar, där man har kollat ett slumpmässigt urval av twittrare och insett att en stor del av användarna bara har skrivit en enda tweet och sedan aldrig varit aktiv igen.

Mårre: Konsumtionen av Twittergenererat material är svår att mäta. I synnerhet när det gäller icke-twittrare. Och speciellt nu när Twitter tagit steget ut till allmänheten genom t ex Melodifestivalen eller OS.

Victoria april 18, 2010 kl. 18:57

Tycker din uppskattning på 20 000 verkar mer rimlig än 37 000 – 90 000 personer eftersom det känns som twitterlandskapet är ganska litet ändå.
Åldersspannet där jag följer andra verkar vara mellan 25-45, kanske upp till 55. De yngre än så lyser med sin frånvaro.
Ungdomar sägs sms:a och msn:a mer, som jag också läst nånstans och det verkar faktiskt stämma.
Mina twitterkontakter består ofta av kommunikationsnyfikna, antingen via arbetet som reklamare, journalister eller folk som skriver. Men de är ju de jag sökt upp också. Hade jag velat kunde jag haft en lista enbart bestående av sportgalningar inom fotboll och golf. Vilket jag undvikit.
Tycker din uppskattning verkar vettig. Men det är ju bara vad jag tycker.

Victoria april 18, 2010 kl. 18:59

PS: Cred till dig som tog dig engagemanget att undersöka så grundlig, det måste lite extra ”spunk” till sånt. :-)

Mattias B april 18, 2010 kl. 19:09

Victoria: Tack! Det tog rätt många timmar att göra detta, men jag var själv så nyfiken på resultatet. Och så insåg jag att det inte bara gick att sortera och filtrera resultatet automatiskt, utan det behövdes en hel del manuellt urval. Dvs att gå igenom vartenda namn på listan…

Pia april 18, 2010 kl. 22:09

För ganska precis ett år sen började jag, och många av mina vänner, twittra av ren nyfikenhet. De flesta av oss tröttnade efter nån månad och fortsatte hänga på facebook i stället. Men nu är det som om poletten trillat ner för mig, vad Twitter är bra för: alla dessa länkar till spännande läsning om sådant jag är intresserad av (=bokbranschen). Den här informationen hittar jag ingen annanstans. Och sen är det ju kul att slänga lite käft med folk också!

Mattias B april 18, 2010 kl. 22:34

Pia: För min del tog det nästan ett halvår av ganska aktivt twittrande innan jag verkligen började ha ordentlig nytta av Twitter. Sedan dess är min tillvaro förändrad, och jag överdriver inte. All utveckling jag haft på både det privata och företagsmässiga planet kan jag koppla till mitt engagemang på Twitter. För mig har det blivit en sorts Rotary, där man lätt kan ta kontakt med och lära känna andra twittrare och ha nytta av varandra. Skillnaden mot det riktiga Rotary är att det på Twitter spelar väldigt liten roll vem du är och vilken position du har i yrkesrollet. Det enda som spelar någon roll är vad du skriver, gör och uträttar på nätet. På så sätt rivs hierarkier och skapas helt oväntade vänskapsband, ofta över branschgränser och lika ofta mellan personer i konkurrerande verksamheter.

Simon Sundén april 19, 2010 kl. 10:18

Intressant uträkning, men jag tror faktiskt den är lite felaktig. För det här skulle innebära att vi har en minskning av sisådär 40 000 aktiva Twitteranvändarne sedan januari.

Varför då? Well, låt oss kika på vad Sysomos själva gjorde i en undersökning hösten 2009 där de kollade 13 miljoner aktiva användare under en tremånadersperiod. 0,5% av dessa var svenskar (Källa: http://blog.sysomos.com/2010/01/14/exploring-the-use-of-twitter-around-the-world/ ).

Det innebär 65 000 aktiva svenskar – och lägg där till att Twitters ökning januari-mars främst skett utanför US.

65 000 användare är fortfarande ganska litet jämfört med sisådär 3,4 miljoner svenska Facebook-användare, men det är inte direkt några 20 000 användare.

Nikke Lindqvist april 19, 2010 kl. 10:42

Varje gång jag är utanför Stockholm, allra helst på riktigt små orter, så brukar jag testa Tweeties funktion Nearby Twitters, och blir alltid lika förvånad.

Dels för att jag faktiskt oftast hittar en och annan twittrare, om än väldigt få, dels över att dessa twittrare oftast bara följer väldigt få andra, sällan någon kändis utan ofta ett par tre stycken och påfallande ofta bara har en enda följare.

Ändå sitter de där och twittrar! Dessa trillar ur din undersökning, som ju annars var super!

Mattias B april 19, 2010 kl. 10:58

Simon: Oerhört intressanta siffror! Hade inte sett den undersökningen tidigare. Jag tror inte att det har varit något massavhopp bland svenska twittrare – tvärtom snarare, med tanke på den publicitet Twitter fått under OS och Melodifestivalen. När jag gjorde min uträkning så märkte jag att det efter att jag hade gått igenom ca 60-70 av de mest följda twittrarna tillkom ytterst få nya namn på listan över fans. Kurvan planade ut. Det skulle mycket väl kunna finnas ytterligare 40 000 aktiva svenska twittrare, men jag tror att de då befinner sig i ytterst begränsade bubblor, vilket också Nikke bevisar i sin kommentar.

Nikke: Ja, dessa personer missar jag förstås helt och hållet i min uträkning. Jag har försökt räkna in det som en felkälla, men jag kan mycket väl ha tagit i för lite. Dessa twittrare använder i så fall Twitter på ett helt annat sätt än de flesta andra aktiva twittrare. Jag hoppas att vi framöver kommer hitta sätt att göra sådana här mätningar på ett sätt som gör att vi fångar in alla typer av twittrare.

Jonas Nordström april 19, 2010 kl. 11:08

Jag vet en hel del lurkare på twitter, som visserligen inte skriver något själv, men de läser varje dag och använder twitter som huvudsakligt verktyg för att hålla koll på vad som händer ”i bubblan”. Nog borde de räknas som aktiva? Problemet är förstås att mäta vilka som läser och som inte läser. Kan man spåra annan aktivitet än tweets?

Hans Anderson/Dedicate april 19, 2010 kl. 11:09

Pratade sociala medier i en gymnasieklass för 6-7 veckor sen. Av drygt 25 elever hade alla Facebook och en Twitter. Mina ungar (22 o 25) bara skakar på huvet och säger att det bara är gamla medianördar som twittrar. Ingen i deras bekantskapskrets (mest popkids i Göteborg) använder Twitter.
Knappast statistiskt relevant, men jag undrar var dom unga svenskarna på Twitter i så fall är? Men visst, det ligger i tjärnstens natur att man bildar kotterier utan särskilt mkt ömsesidig kontakt.

Simon Sundén april 19, 2010 kl. 11:09

Mattias: Det är just där jag tror det blir fel. Det finns många olika segment i Sverige på Twitter som inte direkt känns av genom att kolla toppanvändarna.

Dessutom tror jag personligen att siffran 65 000 även den är för låg. Eftersom Twitter har ökat och där kan man göra statistiska jämförelser tror jag vi ligger över 100 000 användare i Sverige.

En annan data man kan kika på och det Google-data över vilka sajter som besöks har Twitter 300-400 000 unika besökare varje vecka från Sverige.

Men det får jag återkomma till i en separat bloggpost :D

Hans Kullin april 19, 2010 kl. 13:30

Intressant genomgång du gjort. Jag har också kikat på den här frågan ett antal gånger och det är svårt att gissa, speciellt beroende på hur man definierar aktiva konton.

http://www.socialamedier.com/2009/12/16/100000-svenskar-anvander-twitter/ och http://www.kullin.net/2010/01/top-20-countries-on-twitter.html

Sysomos har två gånger studerat ett stort antal konton och båda gångerna har svenskarnas andel legat på runt en halv procent av totala Twitter-konton. Eftersom Twitter nu gått ut med att de har 105 miljoner registrerade användare ( http://www.readwriteweb.com/archives/just_the_facts_statistics_from_twitter_chirp.php ) så borde det finnas ca 500.000 svenska konton registrerade. Nu tror jag inte det är fullt så många, men Sverige är fortfarande bland de 20 länder med flest registrerade användare, så jag tror vi kan räkna med att det är ganska många tusen aktiva svenskar.

Mattias B april 19, 2010 kl. 16:00

Jonas: Det där är en väldigt intressant fråga – var ska man dra gränsen mellan ren omvärldsbevakning och twittrande? Och behöver vi dra en sådan gräns? Var och en kanske kan få använda Twitter på sitt sätt. De här siffrorna är främst viktiga för att bedöma Twitters genomslagskraft. Inte för att twittrarna är så oerhört många till antal, utan för att Twitter fått ett sådant medialt genomslag trots att dess aktiva användare inte är fler än vad som kanske finns på ett större diskussionsforum på nätet. Det verkar alltså finnas en styrka i kommunikationen som sker på Twitter – dess påverkan och effekt är större än vad det låga användarantalet ger sken av.

Hans A: Förvånar mig inte alls. Det är nog den uppgift i Carat Insights undersökning som jag är mest förvånad över.

Simon: Ser verkligen fram mot din bloggpost! Till syvende och sist handlar det mycket om hur man definierar ”aktiv”. Jag tror säkert att det finns mängder av svenskar som registrerat sig på Twitter, men att det skulle finnas 100 000 aktiva twittrare tycker jag känns nästintill orimligt. Jag begriper helt enkelt hur och var de är aktiva någonstans, såvida det inte är i extremt begränsad omfattning, såsom i Nikkes exempel.

Hans K: Mitt sätt att göra uträkningen är ju väldigt mycket klipp-och-klistra. Det finns säkert mycket mer noggranna metoder om man jobbar med API. Dessutom funderar jag väldigt mycket på vad som över huvud taget är rimligt. Runt 20 000 aktiva twittrare känns rimligt, det femdubbla känns inte lika rimligt. Men det är bara en ren känsla, utifrån mina egna irrfärder runt om i svenska Twitterlandet.

guncai april 19, 2010 kl. 16:16

Är svenskar som skriver på engelska medräknade? Jag t.ex. är en av dem och väldikt aktiv :) Finns säkert många med mig som valt ett engelskt talande utbud

Hittar inga bra och seriösa svenska listor och kategorier

Mattias B april 19, 2010 kl. 16:24

Guncai: Bara om du följer någon av de 79 twittrare som uträkningen omfattar. Så det är mycket möjligt att här finns en stor grupp svenska twittrare som inte är aktiva i svenska Twittersfären, utan snarare i den globala.

arno mars 13, 2024 kl. 21:22

Hej jag är arno
alt 1

Lämna en kommentar

{ 17 trackbacks }

Föregående post:

Nästa post: