Cirkeln är sluten

av Mattias Boström den 27 juni 2010

Det intressanta med mina val i livet är att det är Sherlock Holmes som är grunden till att jag befinner mig där jag är idag.

Från ungefär femtonårsåldern var jag galen i allt som rörde Sherlock Holmes, så där fanatisk som man bara kan bli för något när man är tonåring. Måhända är jag inte supersocial i alla livets lägen, men när det gäller mina intressen är jag en väldigt kontaktsökande person, vilket förstås gjorde att jag snart lärde känna många holmesianskt likasinnade. Det finns fler än man tror. En del av dessa personer var även aktiva inom andra kriminallitterära kretsar. På så sätt blev jag engagerad i Skandinaviska Kriminalsällskapet och inte minst Skånska Deckarsällskapet, där det i mitten av 90-talet behövdes ett förlag som gav ut deras antologier. Följaktligen startade jag ett sådant förlag. Och idag, femton år senare, befinner jag mig fortfarande i förlagsvärlden.

En viss förläggare 1996 - och i bakgrunden syns en del av hans Sherlock Holmes-samling

Utan Sherlock Holmes hade jag valt en helt annan inriktning i livet. På 80-talet var datormarknaden den stora lukrativa branschen. Pappa jobbade som marknadschef på några stora företag inom datorbranschen och det påverkade självklart mig. Jag var dock inte speciellt intresserad av vare sig programmering eller datorernas innandöme. Snarare gillade jag vad man faktiskt kunde göra med hjälp av datorer. Jag valde att gå naturvetenskaplig linje på gymnasiet och trodde nog att jag skulle arbeta med något datorrelaterat.

Mellan gymnasiet och lumpen jobbade jag ett knappt år inom turistnäringen i Skåne – och insåg då att jag ville ägna mig åt marknadsföring istället. Efter lumpen började jag plugga ekonomi/marknadsföring på universitetet. Men mitt under universitetsstudierna blev det, som sagt, hastigt och lustigt en förlagsman av mig. Mina intressen trängde undan min utbildning.

Och nu är cirkeln sluten. Jag jobbar fortfarande i förlagsbranschen. Men under det senaste året har allt fler av mina projekt och kontakter rört datormarknaden, fast i dess moderna version: Internet och sociala medier. Samtidigt predikar jag hur företag kan använda sig av sociala medier för sin marknadsföring. Datorer, marknadsföring och förlagsbransch i ljuvlig samklang. Tack för det, Sherlock Holmes!

Lämna en kommentar

{ 1 trackback }

Föregående post:

Nästa post: